Mitä sisältyy hyvään nettisivupalveluun?

Edellisen kirjoituksen aihe, "millaiset ovat hyvät verkkosivut" saavat jatkoa, kun tällä kertaa pureudumme siihen, millainen on hyvä verkkosivupalvelupaketti.

Sivustojen tekijöitä on markkinoilla USEITA jopa tuhansia. Kuten kaikilla aloilla, mukaan mahtuu sekä helmiä että sikoja ja välillä asiakas saattaa törmätä ikäviin yllätyksiin. Miten tätä voitaisiin ehkäistä? Käymällä läpi, mitä usein hyvään palvelupakettiin kuuluu.

Verkkosivuhankinta ei ole osto, vaan sopimushankinta. Koska sitä ei voi toimittaa sormia napsauttamalla kotiin tai sähköpostiin, se vaatii omanlaisensa toimintaprosessin. Sivusta seuratessa olen todennut, että hyviä toimijoita yhdistää kaksi asiaa: kommunikaatio ja selkeä toimintamalli.

Omasta mielestäni verkkosivu on aina paras käsitellä urakkana ja projektista olisi hyvä antaa kiinteitä hintoja. Tästä saa vapaasti olla erimieltä, mutta kun hyvän ja kestävän bisneksen perusta on asiakaslähtöinen palvelu ja ostamisen helpottaminen, urakkahinta on selkeä ja helppo keino pyyhkiä ensimmäiset haasteet pois päiväjärjestyksestä

Selkeä toimintamalli pitää sisässään tiettyjä vaiheita. Hyvä toimija osaa hahmottaa mitä tietoa asiakas kaipaa asiasta ja onko relevanttia paasata esimerkiksi wordpress ja joomla -pohjaisten ratkaisujen vakauseroista tai muista teknisistä asioista asiakkaalle juurta jaksain.Hyvin hoidettu verkkosivuprojekti etenee usein näin:

Tarve - Asiakas huomaa, ettei vanha sivusto enää vastaa tarpeita, tai että sivusto on hankittava

Tarjouspyyntö - Tarjouspyynnössään asiakas ilmaisee miten laajaa sivustoa ajattelee, onko kyseessä perinteisen tyylin sivusto vai verkkokauppa tai kenties hakujärjestelmä tai yhteisö

Alkukartoitus/keskustelu - Alkukartoituksessa käydään läpi edellämainitut asiat mikäli niitä ei tarjouspyynnössä ole mainittu. Lisäksi alkukartoituksessa selvitetään sisällöntuotannon tarve sekä nykyisen domainpalveluntarjoajan paketin sisältö. Tämä on tärkeä olla jossain tiedossa, sillä sen perusteella pystytään kilpailuttamaan tilaus ja selvittämään onko paketti riittävä vai ylimitoitettu.

Alkukartoituksessa selvitetään sivuston tavoitteet ja niihin pääsemisen mittausmenetelmät. Se on tärkeää tehdä hyvin, sillä ne määrittävät sen, mitä asioita sivuston on seurattava ja mihin se ohjaa.

Tarjous - Tarjous kootaan edellämainittujen tietojen mukaisesti. Tarjous on hyvä rakentaa aina asiakirjastandardien mukaisesti. Näin vältetään ristiriitoja ja tärkeitä tietoja siirtyy toimijalta asiakkaalle, jolloin asiakas osaa esimerkiksi varautua siihen, koska ensimmäinen lasku saapuu

Toimeksianto - Toimeksianto on kuittaus, että asia ok, saa aloittaa.

Sisältö brief & kysely - Sisällön kasaamista varten on tehtävä oma työnsä. Asiakas usein itse toimittaa sivustolle tarvittavat/halutut tekstit, joiden perusteella suunnittelija suunnittelee layoutin. Samalla kertaa toimitetaan esim. tuotekuvat tai henkilöstö- ja toimitilakuvat ja muu sivustolle haluttu markkinointimateriaali.

Tekstin Copywritingissa autan usein asiakasta mielelläni, mutta kokonaisuudessaan tekstin koostaminen on usein erittäin pitkä prosessi ulkopuoliselta. Se on mahdollista, mutta vie työaikaa ja teettää lisätyötä. Sisältöä varten verkkosivupalveluuni sisältyy taustatutkimus, jossa käyn läpi kilpailijoiden sivustoja ja pyrin löytämään erottautumisen keinoja asiakkaalleni.

Sivuston suunnittelu - Sivuston suunnittelu on luonnollisesti minun lempivaiheeni. Rakastan koota sivustosta ehdotukset jotka asiakas hyväksyy tai vaihtoehtoisesti hylkää. Tavoitteena on aina asiakkaan näköinen sivusto joka kertoo hänen yrityksestään hänen tavallaan. On tärkeää että yrityksen persoona ja brändi välittyy sivustosta ja että se henkii oikeaa tunnelmaa. Pidän erityisesti kansainvälistyvien Suomalaisyritysten sivujen muutosehdotuksista ja asiakastestauksesta.

Korjaukset - Ulkoasuun tehdään asiakkaan kaipaamat korjaukset ja säädöt. Hyvä toimisto rajaa montako korjauskertaa tarjoukseen sisältyy, näin poistaakseen ristiriitojen mahdollisuuksia tilauksen yhteydessä. Selkeät pelisäännöt suojelevat myös asiakasta itseään ikäviltä yllätyksiltä. Jokaisessa hyväksytysvaiheessa on asiakkaan oltava aina tarkkana. Suunnittelija tai koodaaja osaa korjata asiat vain jos niistä kerrotaan. Käy siis aina vedokset huolellisesti läpi.

Koodaus - Sivuston koodaus on vaihe jossa koko sivusto rakennetaan. Tämän yhteydessä pakettiin yleensä kuuluu myös hakukoneoptimointi. Jotkut erittelevät sen tarjouksissaan, jotkut eivät. Jos tarjouksessasi ei ole erikseen mainittu hakukoneoptimointia, kysy, sisältyykö se sopimukseen, ja jos ei, mitä se maksaa, tai vaihtoehtoisesti kirjaa se tarjouspyyntöösi jo valmiiksi.

Koodausvaiheessa sivustolle hankitaan tarvittaessa domain ja webhotelli. Omasta mielestäni hyvään verkkosivupalveluun kuuluu, ettei asiakkaan tarvitse osata näistä mitään, jos kysymyksiä herää, niihin vastataan ja niitä avataan asiakkaalle tarvittaessa. Tässä vaiheessa varataan myös sähköpostiosoitteet.

Paketin hintaan vaikuttaa se, mitä ja minkä kokoisia osia siihen valitaan. Webhotellipalveluiden alle kuuluvat esimerkiksi siirtokapasiteetti, ssl -salaus, tietokannat, sähköpostitilit etc. Monissa webhotelleissa voit tilata kerralla ison paketin, eikä sinun tarvitse murehtia esim kapasiteetin täyttymisestä, mutta toisaalta taas itse kootussa paketissa et maksa turhasta.

Kuitenkin hyvä toimittaja toimittaa aina asiakkaalle verkkotunnuksen tekniset tiedot arkistointia varten, jolloin asiakas voi koska tahansa vaihtaa palveluntarjoajaa niin halutessaan. Se on myös luottamuksen osoitus siitä, että molempien intresseissä on asiakkaan sivuston paras ja pitkäaikainen asiakkuussuhde.

Suosittelen heti domainin ja palvelimen tekniset- sekä kirjautumistiedot saatuaan asiakasta tulostamaan ja tallentamaan ne omaan pilvipalveluunsa tai tietokoneelle. Jos palveluntarjoaja pyrkii pitämään nämä takanaan, varmistu siitä, että voit tarvittaessa siirtää palvelusi muualle ketterästi.

Toimitus - Kun sivusto on koodattu, se hyväksytetään vielä kerran asiakkaalla jonka jälkeen se julkaistaan verkkoon.

Kommunikointi

Kaikkia hyvin onnistuneita projekteja yhdistää myös kommunikaatio. Kommunikaatio on tärkeää etenkin jos sivuston tilaajalle asia ei ole tuttu. Tyhmiä kysymyksiä ei ole, on vain tyhmiä vastauksia, eli ei kannata pelätä kysymistä.

Hyvän kommunikaation mielestäni erottaa siitä, että asiakas pidetään ajan tasalla tarvittaessa esimerkiksi käytetystä tuntimäärästä. Hänelle ilmoitetaan jos vaikkapa vedosten aikataulu venyy sovitusta. Tavoite on kuitenkin sekä tilaajalla, että tekijällä saada aikaan sivusto joka näyttää hyvältä ja toimii hyvin sen käyttäjälle, ja jos tämä vaatii jostain syystä lisää aikaa, kannattaa sitä myös pyytää.

Verkkosivuprojekti sujuu parhaiten silloin kun sovitaan etukäteen yhteiset pelisäännöt ja pidetään niistä kiinni. Pelisääntöjen sopiminen ei ole ajanhukkaa, vaan se ennaltaehkäisee ristiriitoja ja suojelee molempia osapuolia.

Koska kyseessä ei ole säännelty ala, ja välillä toimittajien kokemus hyvästä asiakaspalvelusta saattaa olla kirjava, suosittelen käyttämään aikaa palveluntarjoajaan perehtymiseen ja sen valintaan.

Mitä jos kakka osuu tuulettimeen?

Joskus vahinko on ehtinyt jo syntyä siinä vaiheessa, kun ohjeistusta hyvästä verkkosivupaketista haetaan. Mitä voit tehdä asioittesi nopeuttamiseksi tai tilauksen peruuttamiseksi? Kuten tiedämme, kuluttajansuoja on laaja, mutta yrittäjällä on melko heikko turva tällaisissa tilanteissa, ainakin viranomaistaholta.

Juridisesti mielessä kannattaa pitää muutama seikka. Sopimusjuristin iltapäivä -blogissa todetaan, että sähköpostitse tehty sopimus on aivan yhtä pätevä, kuin allekirjoitettu sopimuspaperi. Käy siis kaikki kirjallinen keskustelunne läpi ja palauta mieleen mitä näin ollen kirjallisesti voidaan toteen näyttää.

Jos esimerkiksi mustaa valkoisella ei ole vaikkapa maksuehdoista, on maksuehto jotain yleisten käytäntöjen väliltä 7-30 päivää ja sen määrittää se, kelle laskutusperuste on syntynyt. Näiden puitteissa voit esimerkiksi neuvotella hinnan alennuksista. Tästä aiheesta kannattaa kysyä lisää omalta juristilta sekä tutustua finnlexin sivuilla esimerkiksi lakiin sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa. Pykälien tutkimisesta voi olla sinulle hyötyä myös muissa tilanteissa.

-.-.-.-.-.-

Kaiken kaikkiaan tästä kirjoituksesta näet mitä hyvin hoidettuun nettisivuprojektiin pitäisi sisältyä. Paras paketti on kuitenkin sellainen, ettei sinun tarvitse tietää näitä asioita etukäteen, vaan ne kommunikoidaan sinulle ymmärrettävästi. Toivottavasti tästä oli sinulle apua. Jos haluat tutustua muihin verkkosivuaiheisiin kirjoituksiin klikkaa jotakin näistä:

Miksi sinullakin pitäisi olla verkkosivut?
Millaiset ovat hyvät nettisivut?Kommentit

Suositut tekstit